Podstawowe pomiary antropometryczne i pochodne wskaźniki w poradnictwie dietetycznym