Żyworódka pierzasta (Bryophyllum pinnatum)

Czy istnieją badania naukowe potwierdzające walory prozdrowotne żyworódki pierzastej?


Żyworódka pierzasta (Bryophyllum pinnatum) należy do roślin z rodziny gruboszowatych, która coraz częściej staje się nie tylko ozdobną rośliną pokojową. W mediach podkreśla się jej działanie nasenne oraz relaksujące. Czy istnieją zatem badania naukowe potwierdzające jej rzeczywiste walory prozdrowotne?

W badaniu Lambrigger-Steiner i wsp. zastosowano gumy zawierające zagęszczony sok z żyworódki w grupie 49 kobiet w ciąży zgłaszających problem z bezsennością i kilkukrotnym przebudzaniem się w trakcie snu. Po 14 dniach wzbogacenia diety stwierdzono, że u 73% pacjentek znacznie zmniejszyła się liczba przebudzeń podczas snu, a także pośród 49,6% z nich wzrosło zadowolenie z jakości snu [1]. Również Simões-Wüst z wsp., potwierdzili w prospektywnym badaniu z zastosowaniem żyworódki jej korzystny wpływ na zmniejszenie zaburzeń snu pośród dwudziestu pacjentów leczonych onkologicznie [2]. Korzystne zmiany odnotowana zarówno w obszarze jakości snu oraz zmniejszenia senności w ciągu dnia. Co najważniejsze w powyższym badaniu nie stwierdzono żadnych poważnych skutków ubocznych jej stosowania.

Ponadto badania naukowe wskazują na korzystny wpływ żyworódki w leczeniu zespołu niespokojnych nóg (RLS, restless legs syndrome) [3] oraz zespołu nadreaktywnego pęcherza (OAB, overactive bladder)[4].

Piśmiennictwo:
[1] Lambrigger-Steiner C., Sim?es-Wűst A.P., Kuck A. i wsp.: Sleep quality in pregnancy during treatment with Bryophyllum pinnatum: An observational study. Phytomedicine 2014, 21, 753-757.
[2] Simões-Wüst AP., Hassani T., Müller-Hübenthal B. et al. Sleep Quality Improves During Treatment With Bryophyllum pinnatum. Integr Cancer Ther. 2015 Sep; 14(5): 452-459. doi: 10.1177/1534735415580680.
[3] Sigrid von Manitius Dominique Flügel Bettina Gievers Steinlein et. al. Bryophyllum pinnatum in the treatment of restless legs syndrome: A case series documented with polysomnography. Clinical Case Reports. https://doi.org/10.1002/ccr3.2144.
[4] Schuler V., Suter K., Fürer K. et. al. Bryophyllum pinnatum inhibits detrusor contractility in porcine bladder strips--a pharmacological study towards a new treatment option of overactive bladder. Phytomedicine. 2012 Jul 15;19(10):947-51. doi: 10.1016/j.phymed.2012.05.003. Epub 2012 Jul 21.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej