Związek między kwasem foliowym a nowotworem jelita grubego

Kwas foliowy występuje w żywności w postaci folianów. Jako jedna z nielicznych witamin jest bezwzględnie zalecany kobietom ciężarnym w celu prewencji wad ośrodkowego układu nerwowego: bezmó­zgowia, rozszczepu kręgosłupa, przepukliny oponowo-rdze­niowej oraz w celu zapobiegania rozwojowi niedokrwistości.Niedobór kwasu foliowego w diecie może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej raka jelita grubego, macicy i sutka. Jednak dodatkowe suplementowanie diety kwasem foliowym u osób już z rozpoznaną chorobą nowotworową może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju choroby. Wiadomo również, że stosowanie suplementacji kwasu foliowego oraz spożywanie pokarmów wzbogacanych tą witaminą w populacji ogólnej może również przyczynić się do przyspieszenia rozwoju niektórych typów nowotworów: m.in sutka, krtani, okrężnicy oraz prostaty. W badaniu Fife i wsp. przedstawiono wyniki metaanalizy na temat wpływu suplementacji kwasu foliowego w aspekcie ryzyka nowotworu jelita grubego. Wykazano, że suplementacja witaminy B11 przez okres dłuższy niż 3 lata może zwiększać ryzyko gruczolaka jelita grubego.

Wydaje się zatem korzystniejsze uzupełnienie kwasu foliowego w naszej diecie za pomocą naturalnych jego źródeł: ciemnozielonych warzyw, nasion warzyw strączkowych, pomarańczy, bananów, jaj i innych.
UWAGA: U kobiet w ciąży nie należy podważać rekomendacji suplementacji kwasu foliowego.


Źródło:
1. Czyżewska Majchrzak Ł., Paradowska P.: Skutki niedoboru i ryzyko suplementacji folianów w diecie. Nowiny Lek 2010; 79 (6): 457-463.
2. Czeczot H.: Kwas foliowy w fizjologii i patologii. Postępy Hig Med. Dosw 2008; 62: 405-419.
3. Fife J., Raniga S., Hider P. N., Frizelle F. A.: Folic acid supplementation and colorectal cancer risk:a meta-analysis. Colorectal Dis 2011; 13 (2): 132-137.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klonicznej