Prozdrowotne właściwości cynamonu

Ekstrakt wodny cynamonu (CE, cynamon estract) odgrywa ważną rolę w reakcjach metabolicznych. Od dawna stosowany w krajach azjatyckich w celu zmniejszenia stanów zapalnych, dziś stanowi przedmiot badań oceny wpływu na gospodarkę węglowodanową, profil lipidowy oraz insulinowrażliwość.W badaniach na myszach udowodniono jego korzystny wpływ na profil lipidowy oraz węglowodanowy, a także funkcjonowanie wątroby w grupie mysz z indukowaną otyłością. Mang i wsp. wykazali istotną statystycznie różnicę obniżenia stężenia glukozy na czczo w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 przyjmujących ekstrakt cynamonu przez okres czterech miesięcy w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto w badaniu Khan i wsp. w grupie badanej przyjmującej 1, 3 lub 6 g cynamonu na dzień wykazano niższe stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz stężenie trójglicerydów u osób z cukrzyca typu 2.

Okres świąteczny to idealny czas do wykorzystania dobrodziejstw cynamonu w naszej kuchni. Badania naukowe potwierdzają jego pozytywny wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową zmniejszając tym samym ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Koszowska A., Ebisz M.: Rozwój nauk o żywności i żywieniu - od norm żywienia do genomiki żywienia. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2015; 3 (6): 85-93.

Mang B., Wolter M., Schmidt B. i wsp.: Effects of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA and serum lipids in diabetes mellitus type 2. Eur. J. Clin. Invest. 2006; 36: 340-344.

Khan A., Safdar M., Ali Khan MM. i wsp.: Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2003; 26 (12): 3215-3218.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej