dr Marta Dąbrowska - Bender

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu. Autorka i współautorka wielu prac naukowych, Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Asystent (pracownik naukowo - dydaktyczny) w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu. Obecnie zajmuję się edukacją i poradnictwem żywieniowym pacjentów onkologicznych (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - Klinika Onkologii oraz Fundacja Onkocafe), po transplantacji narządów oraz leczonych z powodu przewlekłej niewydolności nerek (Poradnia Nefrologiczno - Transplantacyjna w Warszawie). Interesuje się również żywieniem klinicznym, wpływem diety (jako element wsparcia) w leczeniu chorób autoimmunologicznych (m.in stwardnienie rozsiane, SM) oraz szeroko rozumianą jakością życia w chorobach przewlekłych.

Wybrane publikacje:

1. Ocena stanu odżywienia i sposobu odżywiania się pacjentów po przeszczepieniu wątroby. Prob Hig Epidemiol., 2011; 92(2): 247-253.

2. Analysis of Quality of Life Subjective Perception by Patients Treated for Prostate Cancer with the EORTC QLQ-C30 Questionnaire and QLQ-PR25 Module. Journal of Cancer Education. 2015; 1: 1-7.