dr n.med., mgr prawa Anna Rej-Kietla

Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia.
Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie medycznym, w obrębie jej zainteresowań są zwłaszcza prawa pacjenta, prawa zawodów medycznych, odpowiedzialność prawna personelu medycznego. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, szkoleniowiec, autorka licznych publikacji o tematyce prawno-medycznej, prelegent na wielu konferencjach o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym. Autorka bloga Prawne aspekty medycyny dr Anna Rej-Kietla.

Wybrane publikacje:

1. Rej- Kietla A., Kryska S., Horak S., Kulpok- Bagiński T., Ładny JR., Nadolny K., Ślęzak D. i wsp. Analiza sytuacji niekorzystnych dla pacjentek z zakresu ginekologii i położnictwa. Ginekologia i Położnictwo 2018; 47:16-24.

2. Kryska S., Rej-Kietla A. Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej. Problemy jakości 2018; 7:14-20.

3. Przybyłek E., Rej-Kietla A., Kryska S., Zawadzki D. Wola pacjenta wobec interwencji medycznej - oświadczenie pro futuro. Roczniki Administracji i Prawa 2018; 1:291-299.

4. Huras- Darkowska A., Rej-Kietla A., Przybyłek E. Odpowiedzialność prawna lekarza za szkody medyczne w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Problemy nauk prawnych 2018; 7:13-22.

5. Huras-Darkowska A., Rej-Kietla A., Postel K. Błąd medyczny jako zdarzenie rodzące odpowiedzialność lekarza. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2018; 9:62-65.

6. Rej-Kietla A., Przybyłek E. Rola świadomej zgody pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Pro Medico 2018; 253:10-13.

7. Rej- Kietla A., Kulpok- Bagiński T., Tipler D., Starosta- Głowińska K., Kucap M., Chorąży M., Duchnowska E., Diemieszczyk I., Wojewódzka-Żelezniakowicz M., Gałązkowski R., Ślęzak D., Ładny JR., Nadolny K. The legal and medicalaspect of aidprovided to Patients under the influence of alcohol. Postęp Nauk Medycznych 2017; XXX (07): 388-391.