dr Edyta Łuszczki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Rozprawę doktorską na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego obroniła w 2017 roku.

Od 2013 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czynnie pracuje również na stanowisku dietetyka, gdzie zajmuje się głównie problematyką nadwagi i otyłości, szczególnie wieku rozwojowego, w tym prowadzi pacjentów z chorobą Pradera-Williego z województwa podkarpackiego. W swojej pracy naukowej realizuje zakres badań w tematyce żywienia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Bierze czynny udział w realizacji międzynarodowych badań. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych. Uczestniczyła czynnie w kilkudziesięciu konferencjach, w tym zagranicznych, m.in. w Szwecji, Grecji czy Hiszpanii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych. Jest również wiceprzewodniczącą oddziału Rzeszów, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz członkiem Europejskiej Grupy do Spraw Otyłości u Dzieci - European Childhood Obesity Group.

Najważniejsze publikacje:

1. Dereń K, Nyankovskyy S, Nyankovska O, Łuszczki E, Wyszyńska J, Sobolewski M, Mazur A: The prevalence of underweight, overweight and obesity in children and adolescents from Ukraine. Scientific Reports. - 2018, Vol. 8, Article number: 3625. doi:10.1038/s41598-018-21773-4. IF 4.122

2. Baran J, Weres A, Czenczek-Lewandowska E, Wyszyńska J, Łuszczki E, Dereń K, Sobek G, Więch P. Blood lipid profile and body composition in a pediatric population with different levels of physical activity. Lipids in Health and Disease (2018) 17:171. IF 2.663

3. Nyankovskyy S, Dereń K, Wyszyńska J, Nyankovska O, Łuszczki E, Sobolewski M, Mazur A: First Ukrainian Growth References for Height, Weight, and Body Mass Index for Children and Adolescents Aged 7 to 18 Years. Biomed Res Int. 2018 Nov 11;2018:9203039. doi: 10.1155/2018/9203039. IF 2.583