Inhibitory pompy protonowej - wapń - osteoporoza

Inhibitory pompy protonowej (IPP) są powszechnie stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego oraz wrzodów żołądka i dwunastnicy.Inhibitory pompy protonowej (IPP) są powszechnie stosowane w leczeniu refleksu żołądkowo-przełykowego oraz wrzodów żołądka i dwunastnicy. Należą do leków OCT, czyli wydawanych bez recepty. W związku z ich powszechnym użyciem należy zwrócić uwagę na ryzyko zaburzeń wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym i wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych.

Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia pH soku żołądkowego. W takich warunkach sole wapnia z pożywienia są trudniej rozpuszczalne, ponadto wapń silniej zostaje związany z błonnikiem w środowisku zasadowym. Konsekwencją jest utrudnienie jego wchłaniania w jelicie cienkim. W badaniu O’Connel i wsp. wykazali, że już przyjmowanie jednotygodniowe omeprazolu (IPP) w dawce 20 mg na dobę znacząco zmniejszyło wchłanianie wapnia na czczo. Przeciwne wyniki otrzymano w badaniu Sharara i wsp., w którym oceniono przyjmowanie omeprazolu na wchłanianie wapnia przyjmowanego do posiłku. Należy jednak pamiętać, że w 2010 roku sama Agencja Żywności i Leków (FDA) opublikowała komunikat ostrzegający przed ryzykiem pojawienia się interakcji między inhibitorami pompy protonowej a wapniem. Według agencji informacja o ryzyku złamań biodra czy nadgarstka w trakcie długiej terapii IPP powinna znaleźć się na opakowaniu tej grupy leków.

Słuszne wydaje się za tym aby w grupie pacjentów długotrwale leczonych IPP zwrócić uwagę na odpowiednie bilansowanie diety w kierunku dietoterapii osteoporozy.


Źródło:

1. Paśko P., Wołtosz A., Zwolińska-Wcisłko M. i wsp.: Wpływ inhibitorów pompy protonowej na gospodarkę wapniem i żelazem. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. - XLVIII, 2015, 3, str. 484 - 489.

2. O’Connell M., Madden D., Murray A. i wsp.: Effects of proton pump inhibitors on calcium carbonate absorption in women: a randomized crossover trial. Am. J. Med., 2005; 118(7): 778-781.

3. Sharara A., El-Halabi M., Ghaith O. i wsp.: Proton pump inhibitors have no measurable effect on calcium and bone metabolism in healthy young males: a prospective matched controlled study. Metabolism, 2013; 62(4): 518-526.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej