Leki - wzrost masy ciała

Proces odchudzania może być trudniejszy w sytuacji, gdy nasi pacjenci leczeni są lekami wpływającymi na mechanizm regulacji sytości i głodu oraz farmaceutykami wywierającymi wpływ na proces lipogenezy czy termogenezy.Proces odchudzania może być trudniejszy w sytuacji, gdy nasi pacjenci leczeni są lekami wpływającymi na mechanizm regulacji sytości i głodu oraz farmaceutykami wywierającymi wpływ na proces lipogenezy czy termogenezy. Zaliczamy do nich:

1. Neuroleptyki: pochodne fenotiazyny i butyrofenomu;

2. Leki przeciwdepresyjne: amitryptylina, imipramina, dezipramina, doksepina, amoksapina, feneizyna, trazodon, sole litu;

3. Leki przeciwadaczkowe: pochodne kwasu walproinowego, karbamazepina;

4. Leki uspakajające: diazepam;

5. Hormony sterydowe: glikokortykosteroidy, progestageny;

6. Leki przeciwcukrzycowe: insulina, pochodne sulfonylomoznika;

7. Leki beta-adrenolityczne: metoprolol, atenolol, karwediol.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego. Wytyczne zalecane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Rodzinnej