Nowe szkolenie - "Planowanie żywienia chorych na mukowiscydozę"

Mukowiscydoza jest jedną z najczęściej występujących chorób genetycznych wśród osób rasy białej. Chorzy na mukowiscydozę są poddawani kompleksowej terapii, w którym dieta stanowi ważną rolę wspomagającą leczenie.Plan szkolenia

1. Mukowiscydoza - charakterystyka choroby.

2. Cel i główne założenia żywienia w mukowiscydozie.

3. Postępowanie żywieniowe u niemowląt i małych dzieci z mukowiscydozą.

4. Główne problemy dietetyczne u nastolatków i młodych dorosłych.

5. Cel i zasady suplementacji enzymatycznej.

6. Założenia suplementacji witaminowej.

7. Przeprowadzanie wywiadu żywieniowego u chorych z mukowiscydozą.

8. Leczenie niedożywienia.

9. Cukrzyca w przebiegu mukowiscydozy - zasady diety

10. Inne powikłania i nietolerancje pokarmowe u chorych z mukowiscydozą.

11. Zajęcia praktyczne:

- modyfikacje diety u chorych z mukowiscydozą

- dopasowanie suplementacji enzymatycznej i witaminowej


Uwaga: Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w Warszawie

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej