Rozdajemy książki dla uczestników naszych szkoleń!

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej nawiązało współpracę z Wydawnictwem Lekarskim PZWL. W każdej grupie szkoleniowej składającej się z minimum 10 uczestników, rozdamy jedną książkę Wydawnictwa!

fot. szkoleniadietetyka.pl


Aby otrzymać książkę należy:

1. Zarejestrować się na dowolnie wybrane przez siebie szkolenie (szkolenie planowane od 1 sierpnia 2016 roku) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkoleniadietetyka.pl i dokonać pełnej płatności.

2. Osoba, która jako pierwsza dokona płatności za szkolenie, otrzyma ksiązkę. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział minimum 10 osób na szkoleniu! Przy mniejszej ilości uczesników konkurs nie odbędzie się.

3. Zwycięca zostanie poinformowany o wygranej w trakcie szkolenia. Książka zostanie wręczona po zakończeniu kursu.

4. Konkurs dotyczy zapisów na szkolenia planowane od 1 sierpnia 2016 roku i trwa do odwołania.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej