Prozdrowtne właściwości imbiru

Imbir lekarski (Zingiber officinale) to jedna z najbardziej poznanych przypraw na świecie. Roślina ta była bardzo ceniona przez naszych przodków. W XIII i XIV wieku wartość 0,45 kg imbiru wyceniano na kwotę jednej owcy!
Roślina ta była stosowana przez naszych przodków w wielu dolegliwościach. Ostatnie badania naukowe potwierdzają działanie przeciwcukrzycowe, hipolipemiczne i antyagregacyjne, a także właściwości przeciwutleniające i antydrobnoustrojowe imbiru. Swoje działanie prozdrowotne zawdzięcza zawartości lotnych i nielotnych związków, które jednocześnie odpowiadają za smak i zapach imbiru.

W badaniu randomizowanym z podwójną ślepą próbą Arablou i wsp. potwierdzili hipolipemiczne i hipoglikemiczne działanie imbiru. W grupie przyjmującej 1600 mg imbiru przez okres 12 tygodni odnotowano statystycznie niższą wartości glikemii, HbA1c, insuliny, wskaźnika HOMA (matematyczny model oceny insulinooporności), cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, CRP (białko ostrej fazy) w porównaniu do grupy kontrolnej przyjmującej w tym samym czasie 1600 mg mąki pszennej.


Według Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) imbir jest bezpiecznym dodatkiem do żywności, jednak podkreśla się brak badań potwierdzających jego bezpieczne spożycie w ciąży, laktacji i przez małe dzieci.


Źródło:

1. Kulczyński B., Gramza-Michałowska A.: Znaczenie żywieniowe imbiru. BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. - XLIX, 2016; 1: 57-63.

2. Arablou T., Aryaeian N., Valizadeh M. i wsp.: The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Food Sci Nutr. 2014; 65(4): 515-20. doi: 10.3109/09637486.2014.880671.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej