Hiperlipidemie wtórne - wpływ leków

Hiperlipidemie występują u blisko 60% Polaków.U podłoża jej wtórnych przyczyn wymienia się choroby przewlekłe (niedoczynność tarczycy, zespół metaboliczny, zespół nerczycowy, przewlekła niewydolność nerek, choroby wątroby) oraz czynniki jatrogenne, w tym leki stosowane m.in w dusznicy bolesnej czy nadciśnieniu tętniczym. Nieleczona stanowi ważny czynnik ryzyka chorób sercowo - naczyniowych (ChSN).

Wpływ wybranych leków na stężenie lipidów we krwi:

1. Diuretyki tiazydowe: wzrost TC, TG, VLDL, LDL; ponadto zaburzenia tolerancji glukozy i hiperurykemia.

2. β- adrenolityki: wzrost TG, spadek HDL.

3. Leki immunosupresyjne: wzrost TG, spadek HDL.

4. Leki przeciwpadaczkowe: chylomikronemia.

5. Glikokortykosteroidy: wzrost TG, VLDL, LDL, spadek HDL.

6. Doustne środki antykoncepcyjne: wzrost TG; ponadto działanie prozakrzepowe.

7. Przedawkowanie witaminy A: wzrost TG.

TC - cholesterol całkowity, TG - trójglicerydy

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: Włochal M.: Hiperlipidemie wtorne -patogeneza i leczenie. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016; 7 (2): 69-78.