Berberyna - nieznany związek o właściwościach kardioprotekcyjnych

Berberyna jest alkoloidem pozyskiwanym z korzeni i łodyg berberysu pospolitego (Berberis vulgaris) oraz glistnika jaskółczego ziela (Chelidonium majus).Berberyna jest alkoloidem pozyskiwanym z korzeni i łodyg berberysu pospolitego (Berberis vulgaris) oraz glistnika jaskółczego ziela (Chelidonium majus). Jej silne właściwości kardioprotekcyjne zostały uznane i przedstawione w aktualnych wytycznych leczenia dyslipidemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias) [1].

Metaanaliza dwudziestu siedmiu randomizowanych badań klinicznych wykazała, że stosowanie berberyny wraz z lekami hipolipemicznymi przynosi lepsze efekty kliniczne niż stosowanie samych leków. Ponadto wykazano, że stosowanie berberyny wraz z zmianą stylu życia (dieta, aktywność fizyczna) jest skuteczniejsza w normalizacji gospodarki lipidowej niż sama zmiana stylu życia. Poprawę odnotowano w zakresie stężenia cholesterolu frakcji LDL, trójglicerydów (TG) oraz cholesterolu frakcji HDL. W kontekście leczenia nadciśnienia tętniczego wykazano większą redukcję wartości ciśnienia tętniczego w grupie osób stosujących berberynę wraz ze zmianą stylu życia w porównaniu do grupy osób, którzy wdrożyli zmiany jedynie w zakresie stylu życia. Korzystny wpływ berberyny odnotowano również w kontekście poposiłkowego stężenia glukozy oraz stężenia glukozy na czczo pośród pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 [2].

Źródło:

[1] 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias. Link: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/39/2999.

[2] Lan J, Zhao Y, Dong F, Yan Z, Zheng W, Fan J, Sun G. Meta-analysis of the effect and safety of berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus, hyperlipemia and hypertension. J Ethnopharmacol 2015;161:69-81.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej