Nowe szkolenie - "Psychologia w dietetyce - warsztat doskonalący"

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z planem szkolenia: "Psychologia w dietetyce - warsztat doskonalący".Psychologia w dietetyce - warsztat doskonalący- dedykowane jest osobom, które ukończyły część pierwszą szkolenia

Plan szkolenia:

1. Racjonalna Terapia Zachowania - poznanie podstaw poznawczo-behawioralnego programu autoterapeutycznego opartego o samopomoc emocjonalną, praktyczne ćwiczenia w zakresie modelu ABCD emocji oraz pięciu zasad zdrowego myślenia, wprowadzenie do pracy z przekonaniami.

2. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej dla dietetyków - poznanie elementów paradygmatu poznawczo - behawioralnego opartego na interakcji psychiki, sygnałów cielesnych i środowiska, omówienie szczegółowo zniekształceń poznawczych oraz ich rola w procesie pracy nad zmianą stylu życia, pytania sokratejskie, wprowadzenie elementów poznawczo-behawioralnych do pracy z klientem.

3. Podstawy dialogu motywującego - poznanie idei dialogu motywującego jako narzędzia pomocnego we wspieraniu ludzi w procesie zmiany, bazującego na Transteoretycznym Modelu Zmiany, szczegółowe odniesienie faz modelu do zachowań klientów, doskonalenie umiejętności rozpoznania motywacji do zmiany, omówienie metody 6 pytań.

4. Prowadzenie zajęć grupowych z klientami - charakterystyka pracy poprzez warsztat, omówienie tematyki warsztatów, przykładowe struktury stosowane w trakcie warsztatu.

5. Trening antystresowy - elementy mindfullness w pracy dietetyka.

6. Diagnostyka w kierunku zaburzeń odżywiania - omówienie znaczenia wywiadu w rozpoznaniu zaburzeń odżywiania, kryteria zaburzeń odżywiania, mechanizmy funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania, rola dietetyka w zaburzeniach odżywiania

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej