Czy dietetyk może pracować na oddziale/poradni onkologicznej?

Najnowsze standardy leczenia żywieniowego, które ukazały się w 2015 roku w czasopiśmie Oncology in Clinical Practice, regulują kwestią pracy dietetyka na oddziałach i poradniach onkologicznych.Według dokumentu poradnictwo żywieniowe powinno być rutynowo włączone jako element kompleksowej opieki nad pacjentem chorym na nowotwór złośliwy. Cytując: „zaleca się korzystanie z poradnictwa dietetycznego na wszystkich etapach leczenia onkologicznego: od momentu rozpoznania choroby poprzez okres aktywnego leczenia (bez względu na stosowaną metodę terapii), w okresie rekonwalescencji, w profilaktyce wtórnej czy w opiece paliatywnej)”. Ponadto zwrócono uwagę na ważność właściwego żywienia jako elementu profilaktyki wtórnej (zmniejszenie ryzyka nawrotu) u kobiet z estrogenozależnym, pomenopauzalnym rakiem piersi.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: Kłęk S., Jankowski M., Kruszewski WJ. i wsp.: Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Onkologia w praktyce klinicznej - Edukacja. 2015; 1: 19-36.