Nowe szkolenie: "Żywienie pacjentów po zabiegach bariatrycznych"

Otyłość jest chorobą przewlekłą, nieskutecznie leczona powoduje wzrost odsetka chorych na otyłość III stopnia.Zapraszamy do zapoznania się z planem nowego szkolenia: "Żywienie pacjentów po zabiegach bariatrycznych"

Plan szkolenia:


1. Postępy w leczeniu chirurgicznym: omówienie rodzajów zabiegów bariatrycznych.

2. Wskazania do zabiegowego leczenia otyłości.

3. Kwalifikacja do zabiegu bariatrycznego.

4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego.

5. Rola dietetyka w opiece nad chorymi poddawanymi operacjom bariatrycznym.

6. Zasady żywienia przed operacją bariatryczną.

7. Zalecenia żywieniowe po zabiegach bariatrycznych (balon żołądkowy, regulowana opaska żołądkowa, rękawowa resekcja żołądka, wyłączenie żółciowo trzustkowe, wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y).

8. Powszechne występujące problemy u pacjentów poddanych zabiegowemu leczeniu otyłości.

9. Niedobory pokarmowe i suplementacja.

10. Omówienie przypadków.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej