II Konferencja Naukowa: "Otyłość Wieku Rozwojowego - Od Przyczyn do Konsekwencji"

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej patronem medialnym konferencji: "Otyłość Wieku Rozwojowego - Od Przyczyn do Konsekwencji".

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję pt.: "Otyłość Wieku Rozwojowego - Od Przyczyn do Konsekwencji", która odbędzie się 12 -13 października 2018 roku w Chorzowie.Tematem przewodnim będzie poszukiwanie skutecznych metod terapii tej coraz częstszej choroby populacji wieku rozwojowego. Ponieważ leczenie otyłości to zagadnienie interdyscyplinarne, nasze zaproszenie kierujemy do szerokiego grona specjalistów, tj. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologów i innych zajmujących się leczeniem tej trudnej w praktyce jednostki chorobowej.

Organizator konferencji: Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Strona wydarzenia: http://www.otyloscdziecieca.pl

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej