Erytrytol - cukrzyca, inulinooporność

Erytrytol może być spożywany jako zamiennik cukru tradycyjnego przez osoby chorujące na cukrzycę lub/i insulinooporność.Erytrytol to alkohol cukrowy należący do grupy polioli posiadający podobny profil smakowy do sacharozy. Jego dodatkowym atutem jest posiadanie grup hydroksylowych, dzięki którym pełni funkcje antyoksydacyjną.

W badaniu Shin i wsp. oceniono wpływ erytrytolu i stewiozydów na glikemie 25 osób z nieprawidłową tolerancją glukozy. W ciągu 2 tygodni uczestnicy badania codziennie przyjmowali 2 opakowania słodzików (986 mg erytrytolu, 16 mg stewiozydów/ opakowanie) rozpuszczonych w wodzie dwa razy dziennie o stałych porach dnia. Stężenie fruktozaminy (244,00±19,57 vs. 241,68±23,39 μmol/l, p=0,36), glukozy (102,56±10,72 vs. 101,32±9,20 mg/dl), insuliny (7,56±4,29 vs. 7,20±5,12 IU/ml), C-peptydu 2,92±1,61 vs. 2,73±1,31 ng/ml) nie uległo istotnej zmianie (P>0,05 dla wszystkich wyników) [1]. Poza tym w badaniu pod kierownictwem Wölnerhanssen oceniono wpływ erytrytolu na stężenie glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1), cholecystokininy (CCK) oraz opróżnianie żołądkowe (GE) pośród osób z prawidłową masą ciała oraz rozpoznaną otyłością. Uczestnikom podano 75 g erytrytolu lub glukozy rozpuszczonej w 300 ml wody za pomocą zgłębnika nosowo-żołądkowego. W badaniu nie odnotowano zmiany stężenia glukozy oraz insuliny we krwi po podaniu erytrytolu. Przeciwnie - stężenie GLP-1 oraz CCK uległo znacznemu zwiększeniu. Z kolei GE uległo zmniejszeniu podobnie jak po podaniu glukozy. Autorzy badania nie stwierdzili istotnych różnic w odczuciu głodu ocenianego za pomocą wizualnej skali między uczestnikami, którym podaną glukozę lub erytrytol [2].


Źródło:

[1] Shin DH1, Lee JH, Kang MS iwsp. Glycemic Effects of Rebaudioside A and Erythritol in People with Glucose Intolerance. Diabetes Metab J. 2016; 40 (4): 283-289. doi: 10.4093/dmj.2016.40.4.283. Epub 2016 Jun 15.

[2] Wölnerhanssen BK, Cajacob L, Keller N i wsp. Gut hormone secretion, gastric emptying, and glycemic responses to erythritol and xylitol in lean and obese subjects. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2016; 1; 310 (11): E1053-61. doi: 10.1152/ajpendo.00037.2016. Epub 2016 Apr 26.

dr Anna Brończyk-Puzoń, Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej