Wsparcie dietetyka po przebyciu choroby związanej z COVID-19

Porady dotyczące przyjmowania pokarmów, płynów oraz przełykania.Jeśli podczas pobytu w szpitalu pacjent był sztucznie wentylowany/a za pomocą rurki intubacyjnej, mogą wystąpić pewne trudności w przełykaniu pokarmów stałych i płynów. Jest to efekt osłabienia mięśni odpowiedzialnych za przełykanie na skutek przewlekłej intubacji. W procesie rekonwalescencji istotne znaczenie ma prawidłowa dieta oraz regularne picie wody/soków.

Ostrożne przełykanie odgrywa ważną rolę w zapobieganiu zadławieniom i infekcjom płuc. Zadławienie oznacza przedostanie się jedzenia lub płynu do dróg oddechowych podczas przełykania.

Poniższe techniki mogą okazać się pomocne w przypadku trudności z przełykaniem, które warto przekazać pacjentowi:

- Nie zaleca się spożywania pokarmów lub płynów w pozycji leżącej.

- Należy pozostać w pozycji wyprostowanej (siedząc, stojąc lub spacerując) przez przynajmniej 30 minut po posiłku.

- Zachęca się do próbowania pokarmów o różnej konsystencji (gęste, rzadkie) aby sprawdzić, które pokarmy są najłatwiejsze do przełknięcia. Pomocne może być również wybieranie na początku miękkich, delikatnych i płynnych pokarmów lub krojenie stałych pokarmów na drobne kawałki.

- Należy dbać o koncentrację na posiłku w trakcie jego spożywania.

- Zaleca się spożywanie pokarmu w niewielkich kęsach, dokładnie pogryzionego przed przełknięciem.

- Rekomenduje się mniejsze posiłki spożywane częściej w ciągu dnia.

- Jeśli wystąpi kasłanie, dławienie w trakcie jedzenia należy robić przerwy w trakcie spożywania posiłku.

Zdrowa dieta jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie rekonwalescencji, szczególnie jeśli pacjent jest osłabiony/a lub został poddany/a sztucznej wentylacji.

Tekst jest fragmentem opracowania dokumentu: "Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po
przebyciu choroby związanej z COVID-19". WHO, 2020r.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej