Nowa definicja zespołu metabolicznego (ZM)

W czerwcu opublikowano nową definicję zespołu metabolicznego.


Współistnienie otyłości z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego, zaburzeniami gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej, określane jako zespół metaboliczny (ZM), stanowi istotny problem zdrowotny i społeczny w Polsce.

Obecnie głównym kryterium rozpoznania zespołu metabolicznego jest otyłość oraz występowanie dwóch z trzech: podwyższonego ciśnienia tętniczego, nieprawidłowego metabolizmu glukozy lub podwyższonego stężenia cholesterolu nie-HDL (aterogenna dyslipidemia). Obok głównych składowych zespołu metabolicznego uzasadnione jest wyodrębnienie dodatkowych jego składowych:
upośledzenia funkcji nerek, stłuszczenia wątroby, obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową, zespołu policystycznych jajników (PCOS, polycystic ovary syndrome), przewlekłego stanu zapalnego, aktywacji układu współczulnego oraz hiperurykemii.

Więcej informacji w artykule: "Zespół metaboliczny - nowa definicja i postępowanie w praktyce". Stanowisko PTNT, PTLO, PTL, PTH, PTMR, PTMSŻ, sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, „Klubu 30” PTK oraz sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. Rok 2022, tom 8, nr 2. Strony: 1-26.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej