Polityka prywatności

1. DEFINICJE

Administrator - firma Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, właściciel strony www.szkoleniadietetyka.pl, adres: 43-346 Bielsko-Biała ul. Laurowa 30.

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis - serwis internetowy www.szkoleniadietetyka.pl prowadzony przez Administratora.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług lub funkcjonalności Serwisu.


2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

A. KORZYSTANIE ZE STRONY WWW.SZKOLENIADIETETYKA.PL

W trakcie korzystania z Serwisu automatycznie, przy użyciu systemów informatycznych gromadzone są dane osobowe Użytkownika (np. adres IP urządzenia Użytkownika w logach systemowych serwera). Dodatkowo informacje gromadzone są za pośrednictwem plików cookies, w tym narzędzi Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prowadzonych analiz i statystyk - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


B. REJESTRACJA NA SZKOLENIE

W trakcie rejestracji w Serwisie, osoby proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi szkolenia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia i obsługi szkolenia. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Dane osobowe przetwarzane są w celu utworzenia i obsługi szkolenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (hosting). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom (np. prokuratura, Policja) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie podania takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Użytkownik prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. KONTAKT

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikowi praw, skontaktuj się z Administratorem:
  • drogą mailową na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl
  • listownie na adres pocztowy: Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, ul. Laurowa 30, 43-346 Bielsko-Biała


POLITYKA PLIKÓW „COOKIES"

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, telefon). Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają informacje o stronie, która je wygenerowała, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu:

  • dostosowania zawartości wyświetlanych stron do preferencji użytkownika,
  • tworzeniu anonimowych, zagregowanych statystyk,
  • optymalizacji korzystania z serwisu.


Pliki „cookies” wykorzystywane są najczęściej przez takie elementy oprogramowania jak: liczniki odwiedzin, statystyki, sondy, koszyki zakupów. Wykorzystywane są także na stronach wymagających logowania lub wyświetlających reklamy.

Jakich plików „cookies” używamy?

Używane są dwa rodzaje plików „cookies”:

  • sesyjne - pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym aż do momentu wylogowania ze strony lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki,
  • stałe - pliki pozostające na urządzeniu końcowym przez ustalony czas aż do momentu ich usunięcia przez użytkownika.


Serwisy zewnętrzne, należące do podmiotów współpracujących mogą zamieszczać własne pliki „cookies” na Państwa urządzeniu. Podmiotami zewnętrznymi mogą być między innymi: Google, Facebook, PBI Gemius.

Usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Istnieje możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy pliki „cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika.
Szczegółowe informacje, dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików „cookies”, dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Ograniczenie stosowania plików „cookies” może negatywnie wpłynąć na działanie określonych funkcji serwisu internetowego.