dr inż. Agata Gaździńska

Doktor Agata Gaździńska jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Studium Pedagogicznego SGGW w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie z zakresu racjonalnego żywienia, a także liczne kursy specjalistyczne. Bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. W 2010 roku uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. W 2013 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Stowarzyszenia Praktycznego Leczenia Otyłości oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, gdzie m.in. konsultuje pacjentów z otyłością olbrzymią przed i po operacjach bariatrycznych, diagnozuje zaburzenia odżywiania wśród wojskowego personelu lotniczego oraz prowadzę działalność profilaktyczną i edukacyjną. Koordynator trzech Narodowych Programów Zdrowia realizowanych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
Bierze udział w wielu projektach naukowych poświęconych leczeniu i zapobieganiu nadwagi i otyłości. Od 2010 r. prowadzi również swoją Poradnię Psychodietetyczną. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorującymi na zaburzenia odżywiania. Jest członkiem Komitetu Ekspertów Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. W ramach Fundacji bierze aktywny udział w różnych akcjach promujących zdrowe żywienie. Specjalizuję się w pomocy osobom chorującym na otyłość, w każdym stopniu nasilenia choroby - zarówno leczących się zachowawczo, jak i zabiegowo.