mgr Aneta Trzcińska

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Wykładowca Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach. Sekretarz ZO Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych, członek EDTNA/ERCA Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych I Transplantacyjnych/ Europejskiego Towarzystwa Pracowników Opieki Nefrologicznej.