mgr Aleksandra Zakrzewska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku dietetyka na Wydziale Zdrowia Publicznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Praktyk żywienia zbiorowego osób starszych oraz systemu HACCP. Na co dzień pracuje w jednym z największych domów pomocy społecznej w województwie śląskim, gdzie pełni funkcję kierownika działu żywienia. Prowadzi konsultacje indywidualne, szkolenia oraz kursy gastronomiczne.