dr Edyta Łuszczki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychodietetyka w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Rozprawę doktorską w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego obroniła w 2017 roku.

Od 2013 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytucie Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Czynnie pracuje również na stanowisku dietetyka, gdzie zajmuje się głównie problematyką nadwagi i otyłości, szczególnie wieku rozwojowego. W swojej pracy naukowej realizuje zakres badań w tematyce żywienia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o łącznej liczbie punktów Impact Factor: 251,631. Bierze czynny udział w realizacji międzynarodowych badań współpracując z zagranicznymi ośrodkami. Uczestniczyła czynnie w kilkudziesięciu konferencjach, w tym zagranicznych, m.in. w Szwecji, Grecji czy Hiszpanii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych. Jest również wiceprzewodniczącą oddziału Rzeszów, Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz wiceprezydentem Europejskiej Grupy do Spraw Otyłości u Dzieci - European Childhood Obesity Group.