dr Łukasz Oleksy

Trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, informatyk. Prowadzi badania naukowe oraz kształci fizjoterapeutów i trenerów w dziedzinie rehabilitacji i sportu z zakresu wykorzystania obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu. Jest autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych m.in.: Manual Therapy, Gait and Posture, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Autor nowatorskich szkoleń z zakresu obiektywnej diagnostyki narządu ruchu oraz treningu funkcjonalnego. Wiedzę z zakresu nowoczesnego treningu funkcjonalnego i motorycznego zdobywał na wielu kursach i stażach, w tym zagranicznych np. w Australii. W kwietniu bieżącego roku przedstawi swoją pracę na temat oceny powrotu do sportu u piłkarzy po rekonstrukcji ACL podczas konferencji XXVIII Isokinetic Medical Group Conference "Football Medicine" na Wembley, w Londynie.