dr n. farm. Radosław Balwierz

Doktor nauk farmaceutycznych (ŚUM, 2015), magister farmacji (aktywny zawodowo) i trener umiejętności miękkich. Autor licznych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Prowadzi przedmioty związane z farmakologią i farmakognozją, promotor prac licencjackich i magisterskich. Zainteresowania naukowe oscylują wokół technologii postaci leku, tematyki bezpieczeństwa farmakoterapii i wykorzystania metod statystycznych w analizie danych medycznych.