Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu


Nierozpoznane i nieleczone niedożywienie przyczynia się do osłabienia i wyniszczenia organizmu. W efekcie organizm trudniej radzi sobie z innymi chorobami przewlekłymi, może nie odpowiadać na zalecane leki.
Niedożywienie, które pojawia się w trakcie leczenia innej, przewlekłej choroby, wymaga na początku odpowiedniego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Plan szkolenia:

1. Niedożywienie - wstęp:
• Rodzaje niedożywienia
• Niedożywienie szpitalne
• Następstwa niedożywienia
Jak identyfikować chorych niedożywionych ?

2. Zapotrzebowanie na energię, białko, tłuszcze, węglowodany, wodę.

3. Rozpoznanie niedożywienia (badania przesiewowe, pozostałe metody).

4. Szczegółowa ocena niedożywienia:
• Wywiad żywieniowy/zdrowotny
• Badania antropometryczne/kliniczne
• Badania biochemiczne
• Oznaczenie tkanki tłuszczowej, białka somatycznego mięśni szkieletowych
• Dynamometria ręczna
• Badanie składu masy ciała

5. Otyłość, a stan odżywienia.

6. Metody oceny sposobu żywienia.

7. Zastosowanie doustnych suplementów pokarmowych (DSP).

Atutem szkolenia jest mała grupa uczestników.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat pod koniec szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
13 stycznia 2018
Godzina:
9:30
Czas:
7h z 15 min. przerwą na poczęstunek

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

270 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.