Psychologia w dietetyce [ONLINE]Nasze nawyki żywieniowe oraz decyzje, które podejmujemy dotyczące jedzenia tworzymy latami. Biorą w nich udział różne procesy psychologiczne, ale także nasze otoczenie. Nawyki ulegają automatyzacji, nie panujemy nad tym, co jemy.

Jak pomoc klientowi odzyskać kontrole? Jak zrozumieć sposób jedzenia naszego pacjenta? Jak wspierać go w zmianie jego stylu odżywiania?

Celem warsztatu jest omówienie podstawowych obszarów psychologii istotnych w procesie zmiany nawyków żywieniowych u osób z chorobami dietozależnymi w tym otyłością. Przedstawione zostaną zasady komunikacji i nawiązywania relacji z pacjentem, sposoby pracy z pacjentem "trudnym", psychologiczny portret osoby z nadwagą oraz podstawowe umiejętności pomagania i wspierania pacjenta w procesie odchudzania. Ponadto omówione zostaną zasoby osobiste przydatne w pracy z osobą odchudzającą się.

Szkolenie kładzie nacisk na zajęcia praktyczne.

Plan szkolenia:

1. Podstawowe zasady komunikacja i nawiązywanie relacji z klientem - elementy treningu interpersonalnego:
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- sztuka słuchania
- diagnozowanie źródeł problemu
- podstawy motywowania

2. Podstawowe umiejętności pomagania i wspierania - praktyczna analiza zasobów własnych - podstawowy warsztat umiejętności:
- poznanie technik komunikacji wraz z ich praktyczną analizą
- monitorowanie zmian u klienta
- określenie cech pomagającego

3. Psychologiczny portret osoby z nadwagą - określenie przyczyn i mechanizmów funkcjonowania osób z nadmierną masą ciała wraz z analizą przypadków

4. Formułowanie zaleceń żywieniowych:
- umiejętność formułowania celów
- ustalanie planu działania
- realizacja i weryfikacja celów
- intencja implementacyjna

5. Praca z pacjentem trudnym:
- metody argumentacji prowokujące klienta do myślenia o swoim zachowaniu jako nieskutecznym
- metody pracy z oporem
- interwencje psychodietetyczne zwiększające samoświadomość
- wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji klienta
- bariery utrudniające zmianę po stronie klienta

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
29 października 2022
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

350 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.