Rola dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym [ONLINE]



Szkolenie obejmuje zakres działań dietetyka w szpitalnym zespole żywieniowym, udział w planowaniu żywienia do i pozajelitowego u osób dorosłych. W sposób praktyczny przygotuje do leczenia żywieniowego pacjentów żywionych przez sztuczny dostęp również w warunkach domowych. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione wymagania NFZ do rozliczenia żywienia.

Plan szkolenia:

1. Zapoznanie z podstawowymi definicjami: zespół żywieniowy i  jego skład, leczenie żywieniowe, żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe.

2. Różne struktury szpitalnych zespołów żywieniowych, omówienie organizacji pracy w różnych ośrodkach.

3. Rola dietetyka na samym początku:
- Ocena stanu odżywienia pacjenta przyjętego do szpitala.
- Narzędzia do ww oceny, podstawowe skale.
- Niedożywienie - rodzaje, rozpoznawanie.
- Niedożywienie szpitalne - jak mu zapobiec.
- Wyniki badań laboratoryjnych - jakie są wymagane do oceny stanu odżywienia, monitorowania leczenia żywieniowe, co w sytuacji ich braku.

4. Leczenie żywieniowe doustne:
- Sposoby modyfikacji diety szpitalnej.
- żywność specjalnego przeznaczenia medycznego - rodzaje, zastosowanie.
- Przykładowe przepisy z zastosowaniem ONSów.
- Zagęszczacze pokarmów - zastosowanie w określonych sytuacjach klinicznych.

5. Leczenie żywieniowe przez sztuczny dostęp:
- Żywienie przez: zgłębnik, PEGa, gastrostomię odżywczą, jejunostomię.
- Wskazania i przeciwwskazania do żywienia przez sztuczny dostęp.
- Rodzaje diet medycznych do stosowania przez sztuczny dostęp.
- Dieta kuchenkowa, a dieta przemysłowa.
- Planowanie żywienia dojelitowego, dobór diety.

6. Żywienie pozajelitowe workami RTU:
- Co dietetyk powinien wiedzieć o żywieniu pozajelitowym.
- Rodzaje mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz dodatków.
- Czy dietetyk może planować żywienie pozajelitowe.

7. Monitorowanie stanu odżywienia pacjenta podczas leczenia żywieniowego.

8. Żywienie okołooperacyjne - czym jest ERAS?

9. Leczenie żywieniowe pacjenta po wyjściu ze szpitala - co dalej?

10. Dokumentacja wymagana przez NFZ do rozliczenia żywienia do- i pozajelitowego.

11. Prehabilitacja - omówienie funkcjonowania poradni prehabilitacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli dietetyka.

Szkolenie zostało objęte patronem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu - POLSPEN.



---

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
9 października 2022
Godzina:
9:30
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

350 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.