Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii [ONLINE]

Szkolenie zaawansowane z dietoterapii i żywienia klinicznego w onkologii, podczas którego uczestnik poznaje aspekty praktyczne pracy z pacjentem.


Moduł 1:
Niedożywienie u pacjenta onkologicznego
  • Zespół ponownego odżywienia
  • Prekacheksja
  • Kacheksja nowotworowa
  • Przeżywienie
  • Sarkopenia
  • Niedożywienie- postępowanie dietetyczne


Moduł 2:
Dieta w trakcie leczenia onkologicznego
  • Przygotowanie żywieniowe pacjenta do zabiegu chirurgicznego
  • Żywienie w okresie pooperacyjnym
  • Żywienie w opiece paliatywnej


Moduł 3:
Planowanie diety w wybranych nowotworach

Moduł 4:
Działania niepożądane w trakcie leczenia onkologicznego- jak postępować

Moduł 5:
Immunoterapia

Moduł 6:
Zastosowanie doustnych suplementów pokarmowych (ONS) w trakcie leczenia onkologicznego.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
19 listopada 2022
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

350 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.