Dietoterapia schorzeń urologicznych [ONLINE]


Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje choroby nerek jako jeden z głównych powodów, wśród chorób niezakaźnych, przedwczesnych zgonów na całym świecie. W Polsce schorzenia te dotykają 4-5 milinów osób, jednakże blisko 90% z nich jest ich nieświadoma. Choroby te wymagają często leczenia farmakologicznego, jednakże prawidłowo dobrana dietoterapia wspomaga hamowanie progresji, a także minimalizuje ryzyko rozwoju schorzeń urologicznych.

Plan szkolenia:

1. Układ moczowy:

- Budowa i funkcje.

- Gospodarka wodno-elektrolitowa.

2. Choroby nerek i dróg moczowych:

- Epidemiologia.

- Objawy i rozpoznanie.

- Podział i leczenie.

3. Stosowane diety w schorzeniach urologicznych.

4. Kamice moczowe:

- Definicje, epidemiologia i przyczyny.

- Objawy i rozpoznanie.

- Leczenie i zapobieganie.

5. Praktyka szpitalna:

- Niedożywienie w chorobach układu moczowego.

6. Praktyka poradniana:

- Analiza przypadków.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
9 września 2023
Godzina:
9:30
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.