Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w pracy dietetyka [ONLINE]


Dzięki temu szkoleniu dietetyk będzie mógł dokładniej ustalić zalecenia żywieniowe dla swojego pacjenta oraz zwrócić uwagę na stany nagłe, w których niezbędna jest konsultacja lekarska.

1. PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

a. Co oznacza bycie na czczo? Które badania trzeba wykonać na czczo?
b. Wpływ poszczególnych elementów stylu życia na wyniki krwi i badanie moczu (m.in. aktywności fizycznej, przyjmowanych leków/suplementów diety)
c. Różnica między surowicą a osoczem. Krew pełna. Krew żylna vs włośniczkowa.

2. NORMY, WARTOŚCI REFERENCYJNE I ICH INTERPRETACJA

a. Wartości prawidłowe i nieprawidłowe
b. Przedział referencyjny
c. Czułość i swoistość diagnostyczna testu

3. MORFOLOGIA

a. Erytrocyty
i. Stężenie hemoglobiny i hematokryt
ii. Liczba erytrocytów i wskaźniki czerwonokrwinkowe
iii. Odczyn Biernackiego
b. Leukocyty
c. Płytki krwi

4. BADANIE OGÓLNE MOCZU

a. Ciężar właściwy moczu
b. Białkomocz
c. Krwinkomocz i Krwiomocz

5. ZABURZENIA UKŁADU CZERWONOKRWINKOWEGO

a. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
b. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego
c. Niedokrwistość chorób przewlekłych
d. Ferrytyna
e. Transferyna
f. TIBC i UIBC
g. Hemochromatoza

6. ELEKTROLITY I GOSPODARKA MINERALNA

a. Sód
b. Potas
c. Wapń
d. Magnez
e. Fosfor
f. Parathormon, peptyd podobny do parathormonu
g. Witamina D
h. Kalcytonina

7. ZABURZENIA GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ

a. Insulinooporność
b. Cukrzyca
c. Stany hipoglikemiczne
d. Inne zaburzenia gospodarki węglowodanowej uwarunkowane genetycznie
8. ZABURZENIA GOSPODARKI LIPIDOWEJ
a. Dyslipidemia
b. Homocysteina
c. Zaburzenia gospodarki lipidowej uwarunkowane genetycznie

9. BIAŁKA OSOCZA

a. Albumina
b. Immunoglobuliny
c. Białka ostrej fazy

10. NIEDOŻYWIENIE

a. Albuminy
b. Transferryna
c. Inne markery niedożywienia

11. UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

a. Nadciśnienie pierwotne
b. Nadciśnienie wtórne

12. CHOROBY NEREK

a. Kreatynina
b. Mocznik
c. Albuminy
d. Ostra niewydolność nerek
e. Przewlekła niewydolność nerek
f. Kamica nerkowa

13. ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE

a. Niedoczynność tarczycy
b. Nadczynność tarczycy
c. Niedoczynność kory nadnerczy
d. Nadczynność kory nadnerczy

14. CHOROBY ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

a. Zakażenie H.pylori
b. Celiakia, alergia na pszenicę, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, choroba Duhringa
c. Nieswoiste zapalenia przewodu pokarmowego
d. SIBO
e. Nietolerancja laktozy
f. Niedobór witaminy B12
g. Hipergastrynemia

15. CHOROBY TRZUSTKI

a. Ostre zapalenie trzustki
b. Przewlekłe zapalenie trzustki
c. Rak trzustki

16. CHOROBY WĄTROBY

a. Wirusowe zapalenie wątroby
b. Alkoholowa choroba wątroby
c. NAFLD
d. Hemochromatoza
e. Choroba Wilsona
f. Pierwotna marskość żółciowa
g. Marskość wątroby
h. Ostra niewydolność wątroby

17. RÓŻNICE W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ PACJETÓW W WIEKU PODESZŁYM

a. Zmiany patofizjologiczne w procesie starzenia
b. Czynniki wpływające na wyniki badań laboratoryjnych
c. Biomarkery zespołu kruchości
d. Oznaczenie stężenia leków

18. DIAGNOSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

a. Alkohole
b. Grzyby
c. Pestycydy
d. Metale ciężkie

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
23 marca 2024
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.