Żywienie dzieci, neofobia, wybiórczość pokarmowa, awersje pokarmowe, ARFID [ONLINE]Szkolenie zminiło nazwę (wcześniej: "Żywienie dzieci we wczesnym okresie życia w kontekście profilaktyki trudności karmienia").

Coraz większa liczba rodziców zgłasza się do dietetyków klinicznych, specjalizujących się w dietetyce pediatrycznej, z problemami dotyczącymi jedzenia, karmienia i odżywiania swoich dzieci. Niepowodzenia podczas rozszerzania diety czy nagłe - w opinii rodziców, zaprzestanie spożywania różnorodnych potraw sprawia, że zaczynają się coraz bardziej martwić monotonną dietą dziecka i zachowaniami podczas posiłków. Zachowania związane z jedzeniem, są bardzo indywidualne i zależą od wielu czynników…

Terminologia problemów związanych z karmieniem, jedzeniem, odżywianiem jest dość obszerna. Wybiórczość pokarmowa, neofobia pokarmowa, wybredne jedzenie, awersja pokarmowa, ARFID to pojęcia, które dla rodziców mają jeden wspólny mianownik - „moje dziecko nie je”. Pod tym pojęciem kryje się jednak zdecydowanie więcej, aniżeli sam fakt nieprzyjmowania odpowiedniej ilości pokarmów…


Szkolenie przeznaczone jest dla: dietetyków, pediatrów, neurologopedów, rodziców i innych zainteresowanych tematem żywienia dzieci.

Szkolenie ma charakter głównie praktyczny z zastosowaniem studium przypadków.

Czas: 6 godzin z przerwą 15 minutową

Plan szkolenia:

1. Mały pacjent w gabinecie dietetyka.

2. Ocena stanu odżywienia i stanu klinicznego w wybranych jednostkach chorobowych.

3. Karmienie małego dziecka - zapotrzebowanie energetyczne, zapotrzebowanie na składniki odżywcze, rozwój umiejętności karmienia, czerwone flagi.

4. Żywienie dzieci po pierwszym roku życia i starszych.

5. Klasyfikacja trudności w karmieniu i jedzeniu.

6. Neofobia pokarmowa, wybiórczość pokarmowa, awersja pokarmowa -charakterystyka, przyczyny, diagnostyka różnicowa, postępowanie, studium przypadku.

7. ARFID - unikające/ograniczające zaburzenie przyjmowania pokarmów - kryteria diagnostyczne, strategie postępowania, rola dietetyka, studium przypadku.

8. Narzędzia do diagnozy trudności w karmieniu i jedzeniu u dzieci (Montreal Children Hospital Feeding Scale, Drzewko decyzyjne diagnostyki różnicowej wybrednego jedzenia, PFD, ARFID.

9. Studium przypadków i rola dietetyka w żywieniu dzieci.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
11 maja 2024
Godzina:
9:30
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.