Zalecenia podaży węglowodanów w diecie osób chorych na cukrzycę - stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2017

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) corocznie publikuje zalecenia dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. W zaleceniach na 2017 rok uszczegółowiono zalecenia dotyczące spożycia węglowodanów oraz białek.Brak jest wystarczających dowodów naukowych na ustalenie jednej, optymalnej ilości węglowodanów w diecie chorych na cukrzycę. Udział węglowodanów w diecie powinien wynosić około 45% całkowitej ilości energii, a jeśli pochodzą z produktów o niskim IG i dużym udziale błonnika, ich udział w ogólnej kaloryczności diety może być większy i stanowić nawet do 60% (osoby o wysokiej aktywności fizycznej). Podaż węglowodanów rzędu 25-45% energetyczności diety może być czasowo zalecana u chorych o niewielkiej aktywności fizycznej, u których możliwości jej zwiększenia są ograniczone, np. z uwagi na schorzenia współistniejące.

Podaż błonnika powinna wynosić około 25-50 g/dobę lub 15-25 g na 1000 kcal. Szczególnie zalecane są rozpuszczalne w wodzie frakcje błonnika pokarmowego (pektyny, beta-glukany). Z kolei spożycie fruktozy nie powinno przekraczać 50 g na dobę.

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej

Źródło: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2017. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2017. Diabetologia Praktyczna 2017; 3A.