Konferencja: Medyczne aspekty żywienia człowieka"

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję pt.: "Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka", która odbywać się będzie w dniu 9-10 czerwca 2017 roku w Rzeszowie.Konferencja będzie platformą do przedstawienia osiągnięć naukowych Studentów oraz Doktorantów na forum akademickim, zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, dietetyki, technologii żywienia, promowania aktywności studenckiej. Uczestników zapraszamy do prezentowania swoich osiągnięć w sesjach seminaryjnych oraz posterowych. Przewidujemy wystąpienia faworytów wśród w/w dziedzin.

Zapisy: http://konferencja.urz.pl

Serdecznie zapraszamy!

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej