dr Emilia Korek

Absolwentka kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach realizacji pracy doktorskiej prowadziła badania dotyczące oceny stężenia wybranych hormonów tkanki tłuszczowej i przewodu pokarmowego u pacjentów z otyłością oraz ich znaczenia w rozwoju zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego.

Zainteresowania naukowe dr n. med. Emilii Korek koncentrują się również wokół zagadnień procesów neurohormonalnej regulacji łaknienia w różnych stanach odżywienia pacjentów, profilaktyki i leczenia chorób dietozależnych oraz wpływu morsowania na organizm człowieka.

Jest autorką licznych doniesień zjazdowych i publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2016 roku jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pełni funkcję skarbnika Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Od 2011 roku prowadzi Poradnię Dietetyki Klinicznej i Estetycznej. Specjalizuje się w dietoterapii otyłości i chorób współistniejących.