Wsparcie dietetyczne w ZJD i SIBO [ZAPIS SZKOLENIA]Oś mózg-jelito-mikrobiota może warunkować nasze zachowanie, samopoczucie oraz wybory żywieniowe. Zaburzenia składu oraz pracy mikrobioty wpływają na codzienne samopoczucie każdego człowieka. Nasze wybory żywieniowe stanowią ważny czynnik, który może znacząco poprawić samopoczucie i wspomóc leczenie zespołu jelita drażliwego oraz zespółu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego.


Plan szkolenia:

1. Działanie osi mózg-jelito-mikrobiota.

2. Rola bakterii jelitowych w funkcjonowaniu organizmu.

3. Zespół jelita drażliwego - przyczyny, diagnostyka, postępowanie.

4. Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego - SIBO - przyczyny, diagnostyka, postępowanie.

5. Dieta low FODMAP:

• Zastosowanie

• II faza diety - reintrodukcja

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie diety

6. Dieta specyficznych węglowodanów SCD.

7. Dieta GAPS czyli model jelitowo-psychologiczny w leczeniu IBS i SIBO.

8. Dieta specific SIBO (SSFG) - nowy model żywienia w postępowaniu z pacjentami.

9. Probiotykoterapia w IBS i SIBO.

10. SIBO a SIFO.

11. Analiza przypadków.

--

Szkolenie zostało zarejestrowane 18 listopada 2023 r. Po zarejestrowaniu się na kurs i dokonaniu opłaty, organizator szkolenia przekaże uczestnikowi dostęp do nagrania kursu. Dostęp do nagrania wideo wygaśnie po 7 dniach.


Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Zapis szkolenia

Czas:
4,5h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.