dr Elżbieta Dziąbek

Zawód położnej wykonuje na stanowisku magistra położnictwa w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, stale rozszerzając swoje kompetencje zawodowe, znajomość specyfiki pracy położnej opiera na 32 letnim okresie pracy w zawodzie. Jako słuchacz Studium Doktoranckiego zdobyła doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami prowadząc seminaria z uczestnikami studiów kierunku położnictwo, Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Autor prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa i żywienia.

Wybrane publikacje:

1. Witamina K a kalcyfikacja naczyń krwionośnych. Choroby Serca i Naczyń 2015;12(3):165-171.

2. Algorytm leczenia otyłości. Forum Medycyny Rodzinnej 2014;8(5):211-216.