mgr Agnieszka Dąbek

Asystent w Zakładzie Dietetyki Klinicznej CMUJ. Pracownik Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W trakcie realizacji pracy doktorskiej z zakresu Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Specjalizacja: choroby przewodu pokarmowego, choroby endokrynologiczne, psychodietetyka.