dr Kamila Czepczor-Bernat

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Zakładzie Psychologii Żywienia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab. Psycholog.

Autorka artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. „Nutrition Journal”. Prowadzi badania dotyczące zachowań żywieniowych, obrazu ciała, psychologicznego aspektu otyłości oraz interwencji z zakresu e-mental health. Jest również autorką publikacji popularnonaukowych dotyczących otyłości i obrazu ciała oraz współautorką monografii pt. „Jedzenie pod wpływem emocji” (2017), „Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka” (2020). Członek rady redakcyjnej Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity.

Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. W ramach grantu Preludium 13 (Narodowe Centrum Nauki) wraz z zespołem, którego jest kierownikiem, weryfikuje w badaniach longitudinalnych homeostatyczną teorię otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała stypendium im. Wincentego Stysia w kategorii nauk społecznych i humanistycznych (2017). Była wielokrotną laureatką stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych studentów i doktorantów.