dr Kamila Czepczor-Bernat

Psycholog, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej oraz rady redakcyjnej “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”.

Laureatka konkursu Preludium 13 (Narodowe Centrum Nauki). Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów otyłości, zaburzeń odżywiania, zachowań żywieniowych, obrazu ciała, zagadnień z zakresu e-mental health oraz powiązanych pojęć. Publikuje w takich prestiżowych czasopismach naukowych taki jak m.in. "Nutrients", Nutrition Journal".

Jest autorką monografii "Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców: aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy" (2021) oraz współautorką monografii pt. „Jedzenie pod wpływem emocji” oraz „Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka” (2020).