dr Kamila Czepczor-Bernat

Psycholog, psychodietetyk, doktor nauk o zdrowiu. Adiunkt badawczo-dydaktyczny oraz konsultant psychologiczny Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, rady redakcyjnej “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity” oraz rady recenzenckiej „International Journal of Environmental Research and Public Health”.

Laureatka konkursu Preludium 13 (Narodowe Centrum Nauki). Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów otyłości, zaburzeń odżywiania, zachowań żywieniowych, obrazu ciała, zagadnień z zakresu e-mental health oraz powiązanych pojęć. Publikuje w takich prestiżowych czasopismach naukowych taki jak m.in. "Nutrients", Nutrition Journal".

Jest autorką monografii "Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców: aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy" (2021) oraz współautorką monografii pt. „Jedzenie pod wpływem emocji” oraz „Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka” (2020).