dr Maria Brzegowy

Doktor Maria Brzegowy, absolwentka kierunku Technologia Żywności i Żywienie człowieka z dietetyką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach doktoratu analizowała wpływ zaprojektowanej diety na parametry gospodarki wapniowej i lipidowej w organizmach szczurów stanowiących zwierzęcy model menopauzy.

Celem poszerzania swojej wiedzy, w 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również rozpoczęła studia magisterskie - Dietetyka w specjalności Żywienie kliniczne na Śląskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Katowicach. Tematem jej pracy dyplomowej na ww studiach jest wpływ porady dietetyka na skuteczność zaordynowanego w chorobie nowotworowej leczenia.
Stale, w sposób bierny i czynny, uczestniczy w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym oraz naukowym. W ścisłym kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się chirurgia bariatryczna, żywienie pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego oraz żywienie kliniczne (żywienie do- i pozajelitowe). Współpracowała z multidyscyplinarnym zespołem bariatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Wśród najważniejszych wystąpień / realizacji wymienia:

- case-study w multidyscyplinarnym zespole leczącym „Patient after bariatric surgery - case” na międzynarodowej konferencji ESPEN, „Nutrition - A Highway to Health”, Kraków, 2019

- prelekcja z zakresu opieki nad pacjentem bariatrycznym, na konferencji „BARIATRIA - Nowe Horyzonty II), pod patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Toruń, 2019

- warsztat w ramach Akademii Leczenia Żywieniowego, z zakresu dietoterapii w otyłości, w tym opieki nad pacjentem bariatrycznym, Kraków, 2019

- ćwiczenia z zakresu dietetoterapii w otyłości, w tym opieki nad pacjentem bariatrycznym, na studiach podyplomowych Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, UJ, Kraków, 2018

- współautorstwo rozdziału podręcznika „Pielęgniarstwo chirurgiczne” pod red. naukową dr Lucyny Ścisło, wydawnictwo PZWL, poświęconego opiece nad pacjentem bariatrycznym; Kawa I., Major K., Brzegowy M., planowany termin wydania: 2020

jak również:

- „Nie daj się rakowi! Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”, wydawnictwo M, Kraków, 2018 - książka wydana pod patronatem POLSPEN; Brzegowy M., Maciejewska-Cebulak M., Turek K.

- cykl szkoleń z zakresu żywienia w chorobie nowotworowej dla dietetyków, w ramach współpracy z Fundacją Medyk dla Zdrowia, Kraków, Rzeszów, Gdańska, Warszawa, Bydgoszcz, 2019

- prelekcja na konferencji „Protokół nowoczesnej opieki okołooperacyjnej ERAS”, Bydgoszcz, 2018

- wykład z zakresu żywienia dojelitowego na kursie dla personelu medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 2018

- wykład „Dieta w zespole krótkiego jelita” na międzynarodowych konferencjach POLSPEN, Jachranka, 2017, 2018, 2019

- wykład „Dietetyk w szpitalu” na kursach dla Zespołów Żywieniowych, POLSPEN, 2016, 2017, 2019, Kraków