dr Maria Brzegowy

Doktor Maria Brzegowy jest dietetykiem klinicznym pracującym w bariatrii od 2016 roku, Początkowo doświadczenie zdobywała pod okiem specjalistów ze szpitali w Krakowie, uczestnicząc w konferencjach, także w tych zagranicznych. Aktualnie, dzięki możliwości prowadzenia konsultacji i szkoleń online, może pochwalić się silną praktyką wśród pacjentów w całym kraju, a nawet na świecie.

Dr Maria Brzegowy jest autorką m.in. rozdziału do podręcznika PZWL „Dietetyka w chirurgii bariatrycznej” pt. „Postępowanie dietetyczne u pacjentów onkologicznych po operacjach bariatrycznych”, oraz współautorką rozdziału „Opieka nad pacjentem z otyłością olbrzymią leczonym chirurgicznie” w podręczniku „Pielęgniarstwo chirurgiczne”, również PZWL. Brała ponadto udział w współtworzeniu poradnika „Prehabilitacja” wydanego przez Olimp Labs, a na czele, którego stał prof. dr hab. n.
med. Tomasz Banasiewicz. Wchodziła również w skład konsensu ekspertów w zaleceniach „Rekomendacje w zakresie stosowania prehabilitacji, czyli kompleksowego przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego”.

Maria aktywnie prowadzi także edukację w zakresie chirurgii bariatrycznej w swoich social mediach. Organizuje liczne transmisje LIVE, w tym także z zaproszonymi gośćmi, tworzy praktyczne treści nie tylko dla pacjentów, ale i dla m.in. dietetyków.

Do odżywiania w chirurgii bariatrycznej podchodzi w sposób zdroworozsądkowy. Uważa, że choroba otyłościowa, jako choroby zarówno „ciała”, jak i „głowy” potrzebuje podejścia wielodyscyplinarnego, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego. Taki kierunek przekazuje w swoich szkoleniach oraz wykładach.

Wśród najważniejszych wystąpień / realizacji wymienia:

- prelekcja z zakresu opieki nad pacjentem bariatrycznym, na konferencji „BARIATRIA - Nowe Horyzonty II), pod patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Toruń, 2019

- warsztat w ramach Akademii Leczenia Żywieniowego, z zakresu dietoterapii w otyłości, w tym opieki nad pacjentem bariatrycznym, Kraków, 2019

- ćwiczenia z zakresu dietetoterapii w otyłości, w tym opieki nad pacjentem bariatrycznym, na studiach podyplomowych Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, UJ, Kraków, 2018

- współautorstwo rozdziału podręcznika „Pielęgniarstwo chirurgiczne” pod red. naukową dr Lucyny Ścisło, wydawnictwo PZWL, poświęconego opiece nad pacjentem bariatrycznym; Kawa I., Major K., Brzegowy M., planowany termin wydania: 2020

jak również:

- „Nie daj się rakowi! Wsparcie żywieniowe w chorobie nowotworowej”, wydawnictwo M, Kraków, 2018 - książka wydana pod patronatem POLSPEN; Brzegowy M., Maciejewska-Cebulak M., Turek K.

- cykl szkoleń z zakresu żywienia w chorobie nowotworowej dla dietetyków, w ramach współpracy z Fundacją Medyk dla Zdrowia, Kraków, Rzeszów, Gdańska, Warszawa, Bydgoszcz, 2019

- prelekcja na konferencji „Protokół nowoczesnej opieki okołooperacyjnej ERAS”, Bydgoszcz, 2018

- wykład z zakresu żywienia dojelitowego na kursie dla personelu medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, 2018

- wykład „Dieta w zespole krótkiego jelita” na międzynarodowych konferencjach POLSPEN, Jachranka, 2017, 2018, 2019

- wykład „Dietetyk w szpitalu” na kursach dla Zespołów Żywieniowych, POLSPEN, 2016, 2017, 2019, Kraków