dr hab. med. Magdalena Jankowska

Lekarz praktyk i nauczyciel akademicki. Specjalista w dziedzinie nefrologii i transplantologii. Adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w którym ukończyła studia doktoranckie poświęcone żywieniu w chorobach nerek. Habilitację uzyskała na podstawie badań nad niedoborem witamin. Jest autorem oraz współautorem ponad 175 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach i monografiach międzynarodowych oraz licznych publikacji popularnonaukowych dla pacjentów i ich rodzin, a także poradnika „Dializa- jak się odżywiać?” Od wielu lat jest związana naukowo z Karolinska Institutet w Sztokholmie (Szwecja) oraz Katholieke Universiteit w Leuven (Belgia). Doświadczony wykładowca na kursach i konferencjach międzynarodowych m.in. International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Współtwórca cyklicznego kursu „Żywienie w chorobach nerek” organizowanego od dekady pod patronatem POLSPEN i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Posiada doświadczenie kliniczne w zakresie leczenia dietą niskobiałkową, które zdobyła m.in. w szpitalu klinicznym w Perugii (Włochy) na stypendium programu Leonardo da Vinci. Zainteresowana rolą żywienia i wysiłku fizycznego w leczeniu chorób przewlekłych oraz popularyzacją wiedzy o chorobach nerek.