Zaburzenia odżywiania - obraz kliniczny, etiologia, zapobieganie i leczenie [ONLINE]W 2017 roku przedstawiono szacunki, zgodnie z którymi aż 16 milionów ludzi na świecie chorowało na anoreksję lub bulimię. Co więcej, jak pokazują ostatnie badania, rzeczywiście obecna pandemia związana z SARS-CoV-2 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego ludzi, w tym również do pojawienia się i nasilenia objawów zaburzeń odżywiania. Doniesienia te potwierdzają dane pochodzące z instytucji świadczących pomoc pacjentom, z których wynika, że u ponad 30% pacjentów z zaburzeniami odżywiania występuje znaczące zaostrzenie objawów. Obecna kryzysowa sytuacja stwarza zatem konieczność podnoszenia świadomości dotyczącej zaburzeń odżywiania wśród specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej mogą spotykać się z problematyką zaburzeń odżywiania. Pozwoli to podnieść skuteczność udzielanego wsparcia i pomocy osobom borykającym się z tymi problemami.

Plan szkolenia:

1. Psychologia odżywiania - podstawowe zagadnienia i modele kształtowania się wyborów żywieniowych.

2. Mity dotyczące zaburzeń odżywiania.

3. Zaburzenia odżywiania (anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna, zaburzenie z napadami objadania się) w świetle obowiązujących klasyfikacji diagnostycznych oraz badań naukowych.

4. Charakterystyka innych zaburzeń związanych z odżywianiem się, czyli jedzenie emocjonalne, ortoreksja i inne „reksje”.

5. Polietiologiczny obraz zaburzeń odżywiania.

6. Zaburzenia współwystępujące i konsekwencje zaburzeń odżywiania.

6. Zaburzenia odżywiania - wybrane techniki i podejścia terapeutyczne.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania.

Uczestnicy:
Osoby, które w swojej pracy zawodowej mogą spotykać się z problematyką zaburzeń odżywiania (m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, dietetycy, lekarze etc.)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo.
Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
18 września 2021
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

260 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.