Wsparcie dietetyczne w ZJD i SIBO [ONLINE]


Oś mózg-jelito-mikrobiota może warunkować nasze zachowanie, samopoczucie oraz wybory żywieniowe. Zaburzenia składu oraz pracy mikrobioty wpływają na codzienne samopoczucie każdego człowieka. Nasze wybory żywieniowe stanowią ważny czynnik, który może znacząco poprawić samopoczucie i wspomóc leczenie zespołu jelita drażliwego oraz zespółu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego.


Plan szkolenia:

1. Działanie osi mózg-jelito-mikrobiota.

2. Rola bakterii jelitowych w funkcjonowaniu organizmu.

3. Zespół jelita drażliwego - przyczyny, diagnostyka, postępowanie.

4. Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego - SIBO - przyczyny, diagnostyka, postępowanie.

5. Dieta low FODMAP:

• Zastosowanie

• II faza diety - reintrodukcja

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie diety

6. Dieta specyficznych węglowodanów SCD.

7. Dieta GAPS czyli model jelitowo-psychologiczny w leczeniu IBS i SIBO.

8. Dieta specific SIBO (SSFG) - nowy model żywienia w postępowaniu z pacjentami.

9. Probiotykoterapia w IBS i SIBO.

10. SIBO a SIFO.

11. Analiza przypadków.


Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
16 lipca 2022
Godzina:
9:00
Czas:
6h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

320 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.