Żywienie pacjentów po zabiegach bariatrycznych [ONLINE]Obecnie z bezwzględnymi wskazaniami do operacji bariatrycznej mamy w Polsce ok. 300 tys. osób, względnymi ok. 1,5 mln, a rocznie w kilkunastu ośrodkach jest operowanych zaledwie ok. 1,5 tys. Od 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie nowy, tak długo oczekiwany przez chorych na otyłość olbrzymią system refundacji operacji bariatrycznych, stąd z pewnością więcej pacjentów po operacji bariatrycznej będzie szukało wsparcia żywieniowego u dietetyków.

Plan szkolenia:

1. Problem otyłości. Przegląd literatury naukowej dot. zasadności leczenia chirurgicznego otyłości typu olbrzymiego.

2. Operacja bariatryczna - rodzaje, sposób przebiegu, zespół multidyscyplinarny, najważniejsze ośrodki leczące.

3. Kwalifikacja do chirurgicznego leczenia otyłości. Kryteria włączenia i wyłączenia.

4. Dietetyczne przygotowanie do operacji bariatrycznej. Zalecana redukcja masy ciała, okres przedoperacyjny, najczęstsze obawy pacjentów bariatrycznych.

5. Opieka okołooperacyjna. Możliwe powikłania operacji.

6. Postępowanie dietetyczne w pierwszym miesiącu po operacji bariatrycznej. Różnice w zaleceniach ośrodków, dowody naukowe, opinia i praktyka własna.

7. Postępowanie dietetyczne w kolejnych miesiącach po operacji.

8. Ocena stanu odżywienia, profilaktyka niedoborów pokarmowych - zlecane badania, suplementacja.

9. Najczęstsze problemy żywieniowe pacjenta bariatrycznego we wczesnym okresie pooperacyjnym i metody ich rozwiązania. Zatrzymanie spadku masy ciała, opieka psychologiczna.

10. Rok po operacji bariatrycznej - najczęstsze obserwacje.

11. Pacjent 350 kg pod opieką zespołu - case study.

12. Wiek, płeć, zawód i ich wpływ na postępowanie oraz skuteczność leczenia - case study.

--

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
10 grudnia 2022
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

350 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.