Dietoterapia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym [ONLINE]


Anorexia nervosa (AN) jest chorobą zaliczaną do grupy zaburzeń odżywiania. Jej powikłania mają charakter psychologiczny, somatyczny i społeczny. W etiologii rozwoju tej choroby uwzględnia się współwystępowanie specyficznych czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Terapia jadłowstrętu psychicznego w związku z jego specyfiką wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. W jego skład powinni wchodzić lekarz, lekarz psychiatra, psycholog i/lub psychoterapeuta oraz dietetyk. Zgodnie ze stanowiskiem American Dietetic Association terapia żywieniowa i konsultacje dietetyczne powinny był nieodłącznym elementem terapii zaburzeń odżywiania.

Plan szkolenia:

1. Jadłowstręt psychiczny- definicja, aktualne kryteria diagnostyczne, częstość występowania, przyczyny i powikłania.

2. Leczenie pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w ramach interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego - rola dietetyka, modele współpracy z innymi specjalistami.

3. Ocena stanu odżywienia oraz modelu odżywiania pacjenta z jadłowstrętem- dostępne narzędzia oraz ich praktyczne zastosowanie.

4. Cele dietoterapii pacjentów z jadłowstrętem psychicznym w ujęciu dietetyka i psychodietetyka.

5. Zasady dietoterapii pacjentów z anorexia nervosa - aktualne wytyczne dotyczące zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.

5.1. Faza I - rozpoczęcie leczenia żywieniowego.

5.2. Refeeding syndrome- czym jest, kogo może dotyczyć i jak obniżyć ryzyko jego wystąpienia.

5.3.Faza II - przejściowa w leczeniu żywieniowym.

5.4. Faza III - stabilizacji.

6. Poszczególne fazy dietoterapii w przebiegu współpracy z osobą chorującą na anoreksji - case study.

7. Zastosowanie doustnych suplementów pokarmowych w leczeniu pacjentów z jadłowstrętem psychicznym.

8. Inne zaburzenia odżywiania w przebiegu leczenia jadłowstrętu psychicznego- case study.

9. Zagrożenia związane z pracą z pacjentem z zaburzeniami odżywiania - praktyczne wskazówki.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo. Organizator szkolenia utworzy uczestnikowi dedykowane konto serwisu google.com i przekaże drogą mailową dane do logowania (wraz z instrukcją), za pośrednictwem którego uczestnik będzie mógł wziąć udział w szkoleniu. Konto zostanie usunięte przez organizatora szkolenia bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
3 marca 2024
Godzina:
9:30
Czas:
8h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nie można zpisać się już na to szkolenie ponieważ upłynął termin rekrutacji.