Zaburzenia czynnościowe pracy jelit - wsparcie psychodietetyczne [ONLINE]Zaburzenia czynnościowe pracy jelit to przewlekłe zaburzenia przewodu pokarmowego, w których dominującymi objawami są ból brzucha, wzdęcie i/lub zaburzenia rytmu wypróżnień (zaparcie, biegunka lub ich naprzemienne występowanie), bez towarzyszących zmian organicznych. Ich przewlekłość, częstotliwość i brak zmian anatomicznych czy fizjologicznych powodują, że pacjenci często poszukują wsparcia u dietetyka. Mając jednak na uwadze patogenezę chorób oraz rosnącą wiedzę z zakresu działania osi mózg-jelito-mikrobiota, psychodietetyczne wsparcie pacjenta wydaje się był słuszną drogą w postępowaniu z chorym.

Plan szkolenia:

1. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego - definicja, etiopatogeneza;

2. Zaburzenia czynnościowe jelit - podział, charakterystyka, co to oznacza dla pacjenta?

3. Współpraca lekarza z dietetykiem.

4. Wsparcie żywieniowe zaburzeń czynnościowych.

5. Psychologiczne oddziaływania w dolegliwościach przewodu pokarmowego.

6. Zespół jelita nadwrażliwego - choroba czynnościowa XXI wieku.

7. Dieta lowFODMAP i inne narzędzia w rękach dietetyka.

8. Zespołowe podejście do pracy z pacjentem.

9. Case study.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem wideotransmisji na żywo.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i książkę szkoleniową.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

Termin szkolenia

Dzień:
18 maja 2024
Godzina:
9:30
Czas:
5h

Cennik szkolenia

Koszt szkolenia

370 zł

Wszystkie podane kwoty są cenami brutto.

W przypadku zniżek grupowych prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@szkoleniadietetyka.pl

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Dane do wysyłki

Na podany adres zostaną wysłane materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Pozostałe

Centrum Szkoleń Dietetyki Klinicznej, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na wybrane szkolenie oraz, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania w dowolnym czasie.