Nowy specjalista - dr Monika Mielus

Miło nam poinformować, że do grona naszych specjalistów dołączyła dr Monika Mielus.

Dr Monika Mielus uzyskała tytuł doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, specjalność "żywienie człowieka i dietetyka". Od 10 lat pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Udziela konsultacji z zakresu profilaktyki żywieniowej, przede wszystkim sprawuje opiekę dietetyczną m.in. nad chorymi na mukowiscydozę.

Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych dotyczących żywienia, planowania badań naukowych w medycynie. Wygłasza wykłady na kursach dla lekarzy specjalistów, rodziców dzieci z mukowiscydozą oraz na posiedzeniach towarzystw naukowych. Jest współautorem artykułów publikowanych w  krajowych czasopismach naukowych, a także prac prezentowanych na konferencjach zagranicznych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

fot. archiwum prywatne

szkoleniadietetyka.pl